E2AX

Przeznaczone do użytku w zapylonej atmosferze zagrożonej wybuchem takich substancji, jak trociny czy pyły, czujniki E2AX spełniają surowe wymagania przepisów dotyczących ochrony przeciwwybuchowej, w tym certyfikatu ATEX grupy II kategorii urządzenia 3D (94/9/EG załącznik VIII)
W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zapłonu ze strony odsłoniętego obwodu elektrycznego ich solidne hermetyczne obudowy zostały zaprojektowane tak, aby nie pękały wskutek wstrząsów mechanicznych.
Ponadto czujniki są wyposażone w specjalny uchwyt mocujący, który uniemożliwia odłączenie przewodu podczas pracy.
Certyfikat ATEX, nadawany przez niezależną jednostkę notyfikowaną, nie odnosi się jedynie do produktów, lecz także do obiektu produkcyjnego, który musi gwarantować reżim pełnej możliwości śledzenia procesów na wypadek wystąpienia sytuacji prowadzącej do wybuchu.

 * Ochronna pokrywa złącza zabezpiecza przed rozłączeniem, gdy jest włączone zasilanie
 * Certyfikat ATEX grupy II kategorii 3D (94/9/EC Załącznik VIII)
 * Wytrzymała obudowa zgodna z normą EN 50014 oraz EN 50281-1-1/2